Continua el procés participatiu per dissenyar el Pla Municipal de Polítiques de Gènere

Dilluns 04 Febrer, 2019
Participació i ciutadania

El procés participatiu per dissenyar el Pla Municipal de Polítiques de Gènere continua obert amb l’objectiu de recollir aportacions que ajudin a enriquir i definir aquest pla municipal. El passat dimecres a la tarda al Casal de les Dones s’ha realitzat una trobada en què s’han aplegat representants d’entitats, grups municipals i persones interessades a fer aportacions i contribuir a la redacció del document.

Des de la Regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència es coordina l’elaboració d’aquest pla, que vol contribuir a fer una reflexió de ciutat més enllà d’allò immediat i garantir un compromís d’intervenció de manera sostinguda davant la necessitat social de lluitar pels drets que comporta la igualtat de gènere.

Un cop culminada la fase de diagnosi s’ha entrat en el procés participatiu, en el qual són necessàries les aportacions de la ciutadania. Per aquest motiu s’han convocat reunions diverses (com aquesta del dia 30 de gener i també dues trobades amb grups de dones vinculades als plans Comunitaris de la ciutat) així com un taller amb l’alumnat del Cicle de Promoció d’Igualtat de Gènere de l’Institut Gaudí realitzat també la setmana passada.

Amb posterioritat a la fase de recollida d’aportacions del procés participatiu totes les propostes s’incorporaran a un pla d’acció i la proposta de Pla se sotmetrà al debat i compromís institucional (que tindrà com a pas final l’aprovació en el ple municipal).

La proposta de Pla Municipal de Polítiques de Gènere amb què es treballa a hores d’ara inclou els següents eixos:

  • Compromís amb la igualtat de gènere
  • Acció contra la violència masclista
  • Lideratge i participació de les dones
  • Salut, qualitat de vida i esports
  • Coeducació i cultura igualitària
  • Mercat laboral i distribució dels treballs

Tot el procés d’elaboració (i posterior implementació) del Pla Municipal de Polítiques de Gènere disposa d’una comissió tècnica de seguiment que ha de garantir la dinamització i acompliment de les línies d’acció que proposi.

Galeria imatges: