Conservar el valor patrimonial de l’edifici i potenciar els vincles entre la ciutadania, claus del futur projecte del Centre Cívic Gregal

Divendres 04 Desembre, 2020
Participació i ciutadania

L’Ajuntament de Reus ha iniciat aquest dijous, 3 de desembre una nova fase del procés de participació ciutadana per al disseny del futur Centre Cívic Gregal, que s'ubicarà al barri Niloga. La regidora de Participació, Bon Govern i Serveis Generals, Montserrat Flores, ha presidit una audiència pública telemàtica per explicar a la ciutadania l’avantprojecte del nou equipament, així com els canals per participar en el disseny i els usos del futur centre cívic.

La proposta inicial del futur equipament conserva el valor patrimonial de l’antic magatzem de vins del Mas Boule per donar cabuda a la tipologia de dependències habitual que ja tenen la resta de centres cívics de la xarxa municipal. L’objectiu és posar a disposició de la ciutadania un espai de referència per a la zona i per al conjunt de la ciutat que permeti potenciar els vincles entre la ciutadania, ubicar serveis municipals i de les entitats, i ampliar l’oferta de cursos i tallers tradicional dels equipaments cívics.

El nou centres cívic donarà servei a la zona compresa entre el barri Niloga, el carrer Ample, la carretera de Castellvell, el parc de Sant Jordi, la plaça de la Llibertat, i la zona del carrer de Doctor Robert i carrers adjacents.

Avantprojecte
La regidoria ha obert el procés participatiu a partir de l’avantprojecte de futur centre cívic elaborat pels serveis municipals d'Arquitectura. Les aportacions de la ciutadania han de servir per elaborar el projecte bàsic i el definitiu projecte executiu. La proposta inicial de dependències del nou equipament preveu el programa convencional dels centres cívics, amb despatxos per als serveis municipals i les entitats, sales de reunions, sales polivalents i aules de formació, de cuina i d'activitat física, entre altres. La proposta es podrà adaptar a partir de les aportacions recollides durant el procés participatiu.

L'aspecte destacat de la proposta és a l'exterior i la voluntat de conservació d’un antic magatzem de vins que forma part del conjunt arquitectònic del Mas Boule, inclòs en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Natural de Reus.

La proposta arquitectònica inicial preveu dividir l’alçada de l’actual edifici amb dues plantes per distribuir-hi les diferents dependències. L’accés principal se situarà al carrer Gaudí, amb l’obertura d’una plaça que permetrà l’accés a peu pla a l’equipament, i a través de la qual també es podria accedir a l’escola Maria Cortina. Aquest accés també preveu accions de pacificació del trànsit, elevant al nivell de la plaça la calçada del carrer Gaudí. Igualment, també es preveuen canvis en la mobilitat del carrer de Castellvell, amb una vorera més ampla a la façana de l’equipament i una calçada més estreta.

Procés participatiu
El procés participatiu s'obre tant a la ciutadania dels barris que estan en l'àmbit d'influència del futur Centre Cívic Gregal com a la resta de persones de la ciutat, d'acord a la doble vocació dels centres cívics municipals: ser equipaments de referència de barri per als veïns d'una zona determinada, i ser equipaments de ciutat, amb una certa especialització de serveis a l'abast del conjunt de la ciutadania.

L’audiència pública celebrada aquest dijous 3 de desembre ha engegat la segona fase, una vegada realitzada la primera, amb espais informals de participació amb agents clau del territori: trobades amb ciutadania, entitats i col·lectius per explicar directament el projecte i recollir propostes.

L'audiència ha servit per detectar quines són les necessitats de la ciutadania en relació al nou centre cívic i tenir-les en compte a l’hora de definir els usos del nou equipament.

Amb l'objectiu de facilitar la participació de la ciutadania del conjunt de la ciutat en el disseny del futur Centre Cívic Gregal, la regidoria de Participació, Bon Govern i Serveis Generals ha elaborat una enquesta telemàtica amb la que es demana als participants què millorarien dels serveis que ja ofereix actualment la xarxa de centres cívics, quines necessitats creuen que cal cobrir i quines accions consideren que cal desenvolupar al nou equipament.

La regidoria retornarà una resposta raonada a tota la ciutadania que hagi fet aportacions, tant en la fase de proximitat com en l'audiència pública. Pel que fa a l'enquesta, els resultats es faran públics al web Reus Participa.

Una comissió de seguiment s'encarregarà de fer el seguiment del procés, fer propostes de millora i avaluar el procés. Estarà integrada per quatre persones: una en representació de la FAVR, una altra en representació de les persones que han intervingut a la fase de proximitat, un altre escollida per sorteig d'entre les persones inscrites al Registre Ciutadà i la darrera escollida també per sorteig d'entre els entitats inscrites al Registre d'Entitats

Galeria imatges: