Cursos SEMIPRESENCIALS de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu

Dijous, 03/09/2020

FONT: CONSELL ESPORTIU DEL BAIX CAMP

Aquest curs serà reconegut mitjançant un certificat d’assistència que signarà l'Escola Catalana de l'Esport i serà obligatori, com a mínim, assistir al 80% de les sessions. Per aconseguir aquesta certificació s’ha de realitzar i superar una acció formativa de 100 hores i un període de pràctiques de 150 hores.

El certificat de monitor/a d’activitats de dinamització en l’àmbit poliesportiu permetrà el registre al ROPEC i es podrà treballar com a monitor/a d’activitats poliesportives que organitzin els Consells Esportius, els Ajuntaments, els Patronats Municipals , els centres educatius, les AMPA i altres entitats esportives. També es podrà treballar en Casals, Estades i Campus esportius durant les temporades de vacances escolars.

Per inscriure’t al curs, has de reunir les condicions següents:

  1. Tenir el Certificat d'haver superat l'ESO, o equivalent acadèmic.
  2. Edat mínima: tenir 16 anys en el moment de fer la inscripció.

 Videos: