Directori d'entitats

Cercador d'entitats


FUNDACIO MOSSEN FREDERIC BARA CORTIELLA (MOVIMENT COORDINAT DE PROMOCIO)

missing logo

Adreça: CR RACONA 3
43201 - REUS
Telèfon: 977345456
Adreça electrònica: fundaciomnfbara@yahoo.es

 

FUNDACIÓ MN. FREDERIC BARA I CORTIELLA


QUI SOM.

La fundació Mn. Frederic Bara i Cortiella, és una fundació sense ànim de lucre que des de fa més de 30 anys té per objectiu, realitzar una acció compensadora i preventiva amb la infància, acollint i atenent preferentment mitjançant activitats educatives de temps de lleure, a aquells nens i nenes que per diferents motius es troben amb necessitats econòmiques, socials o familiars especials.

El Moviment Coordinat fou fundat per Mn. Frederic Bara, el 1981 a la ciutat de Reus i es va constituir com a Fundació el 2002.

Aquesta fundació està formada per una junta de patrons i gestionada per la companyia de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.

Comptem amb professionals i amb l’ajut de voluntaris i voluntàries que fan possible la seva tasca.


QUÈ FEM.

Acollim i atenem a nens i nenes entre els 4 i 16 anys, amb escassos recursos socioeconòmics i amb estructures familiars carencials.

En el temps de lleure dels infants, els hi oferim un espai, on mitjançant activitats educatives, els acompanyem en el seu creixement com a persona.


PERQUÈ HO FEM.

Perquè reconeixem el valor de tota persona i creiem que és essencial pels infants més desafavorits proporcionem un arrelament al país que els acull, els acompanyem en el procés del seu creixement fent a la vegada prevenció i promoció de la seva personalitat

Generem relacions d’afecte, d’acceptació, de comprensió, d’empatia i respecte vers la seva persona, al seva cultura, els seus orígens i les seves famílies. 


PER A QUI HO FEM.

Apostem per la qualitat humana i professional de la nostra tasca, dirigida a tots els nens i nenes de 4 a 16 anys, del país o nouvinguts, que vivint i estant escolaritzats a Reus aposten per un futur compartit i integrat a la nostra ciutat, independentment de la seva religió o cultura, ètnia i origen.


EL FIL CONDUCTOR.

• Situem a l'infant com a protagonista del seu propi procés educatiu i de vida.

• Fomentem una educació integral, personalitzada i contextualitzada.

• Eduquem en valors com: el respecte, la convivència, la valentia, la constància, l'esforç, el diàleg, la solidaritat, la sostenibilitat, l'ajuda mútua, la sinceritat, entre altres.

• Entenem el paper de l’educador, com aquell referent qui acompanya a l’infant en el seu camí de creixement, ajudant-lo a prendre seguretat en ell mateix, a combatre les pors i les limitacions, i motivant-lo donant-li suport davant de les dificultats quotidianes i personals.

 

ENTITAT REGISTRADA A:

• Registre d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Reus Núm. 307.

• Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya Núm 1.857.

• Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, reconeguda com a Entitat d'iniciativa Social Núm E04748.

 

 

PRINCIPIS I VALORS

Guien la nostra feina, la nostra quotidianitat, les nostres accions, les nostres propostes. Són la nostra raó de ser.

Sense condicionants.L’acollida positiva i real, basada en l'amistat, la companyonia, l'afecte i l'amor, vehiculats mitjançant el diàleg entre iguals i l’escolta activa de totes aquelles persones que s’atansin a l’obra de la Fundació, sense distinció de la seva raça, sexe o religió o cap altra condicionament personal, social o col·lectiu.

Contra la indefensió.La prevenció, i quan sigui necessari,la protecció, vers les situacions d’indefensió dels infants i adolescents menors d’edat, i a les seves famílies, que viuen a la ciutat de Reus, específicament de totes aquelles persones, menors o no, que formen part de famílies desestructurades o amb manca de recursos econòmics suficients per cobrir totes les necessitats dels seus membres, i que, per tant, es troben o es poden trobar en situació o risc d’exclusió social.

Per la promoció social.La promoció social dels menors i les seves famílies, mitjançant la realització de tota mena de programes i projectes orientats a treballar la integralitat de la persona, això és, l’assistència i cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene,etc), i de necessitats socials (educació, formació, participació,etc) 

Des del respecte. La integració social i l’arrelament a la ciutat i al país, mitjançant el treball de la interculturalitat i el respecte, com a eixos transversals i comuns a tota la tasca de la Fundació.

Amb eficàcia. La coordinació i cooperació amb tota mena d’entitats públiques i privades, com a element significatiu i eficaç, de cara a una major fluïdesa d’atenció integral a les persones i de major impacte en la vida social.

 

PROGRAMES

 

PROGRAMA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA I ELS SEUS PROJECTES.

CENTRE OBERT

El Centre Obert és un servei o establiment diürn d’acció socioeducativa destinat a infants i adolescents d'entre 4 i 16 anys d'edat.

La seva Finalitat és donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament  de la personalitat, socialització,  l’adquisició d’aprenentatges bàsics i l’esbarjo, i compensar les deficiències socioeducatives dels infants i adolescents.

És un recurs que està ubicat en l’entorn o context habitual de l’infant i que basa la seva intervenció, des de l’educació social i compensatòria en l’atenció personalitzada mitjançant un treball individual, grupal i familiar, treball en xarxa i la comunitat.

Les activitats que es realitzen en el Centre Obert estan programades entorn d'un centre d'interès, que és el fil conductor, que sobreposat a les activitats, les lliga, les dóna sentit i les fa atraients.

 

CASAL D'ESTIU

Aquest programa s’ofereix als infants que participen al Centre Obert de la Fundació durant el curs escolar com a una activitat lúdico-educativa com a complement a les activitats que durant el curs es realitzen.

 

El Casal d’Estiu està organitzat entorn d'un centre d’interès o eix d’animació, aquest és el fil conductor, amb elements més o menys imaginaris, sobreposat a les activitats, que els lliga, els hi dóna sentit i les fa atraients. L’eix d’animació és l’element motivacional, l’estímul per a la participació de l'infant.

 

ESPLAI

L’Esplai té com a finalitat treballar l’educació en valors i les actituds positives amb els infants i adolescents des del món del lleure de cap de setmana.

Les activitats sempre van motivades per un centre d'interès o un eix d'animació que lligarà totes les activitats. Per aconseguir els objectius educatius l’Esplai es basa en l'activitat educativa, el quotidià i les relacions interpersonals.

Les activitats educatives són planificades i programades a cada grup d'edat i s'emmarquen dins la pedagogia del joc, activitats manuals, activitats fisicoesportives, sortides, entre d’altres.

El quotidià ens permetrà conèixer més als infants i adolescents, compartir els seus pensaments i preocupacions i poder treballar les seves actituds. I per últim, cal valorar positivament les diverses relacions interpersonals que es donen en el marc del grup, i la riquesa que aporta la convivència i el compartir experiències amb els iguals i amb els monitors.

 

PROGRAMA FAMÍLIES I ELS SEUS PROJECTES.


Acompanyament, orientació i seguiment familiar.

Amb aquest espai volem:

· Oferir un espai segur de trobada, acollida, confiança, disponibilitat i escolta, amb actituds de cordialitat i confidencialitat.

· Oferir  informació, assessorament, orientació i seguimentamb rigor professional.

· Informar satisfactòriament sobre diversos professionals i recursos externs en el cas de possibles derivacions.

· Informar de manera adequada sobre altres serveis i recursos de la mateixa Fundació quan es requereixi una informació complementària o calgui donar una resposta més àmplia a necessitats d‘informació i assessorament.

· Col·laborar eficaçment amb altres professionals de la comunitat educativa quan sigui necessària una actuació conjunta en resposta a les necessitats individuals que es plantegin.

· Recolzar, assessorar i acompanyar de manera vinculada i coherent als educadors i monitors en l’atenció a les famílies.

 

Distribució d'aliments.

Els objectius d'aquest programa són:

· Rebre els aliments assignats pel Pla d'Ajuda Alimentària a les Persones més Necessitades de la Unió Europea, la Fundació Banc dels Aliments i el Programa Gestió Alimentària de l’Ajuntament de Reus, en les quantitats i terminis legals, mantenint-los en les condicions d’emmagatzematge adequades.  

· Entregar els aliments de forma gratuïta, ordenada i directament proporcional als ingressos i el nombre de persones que formen la unitat familiar.

· Complir amb la reglamentació comunitària d’ajuda alimentària a les persones més necessitades de la Unió Europea.

· Mitjançant aquest programa, entreguem un lot d'aliments bàsics quinzenalment a les famílies dels infants i adolescents que atenem.

 

Espai Famílies.

Els objectius d'aquest espai són:

·  Crear grup entre els pares i mares que participin a la fundació.

· Promoure la participació conscient i activa dels membres del grup en el procés d’aprenentatge i segona socialització.

· Proporcionar espais de reflexió sobre situacions quotidianes i sobre criteris bàsics de funcionament del grup familiar.

·  Analitzar les diferents etapes que recorre una família en el seu cicle vital.

· Afavorir la comunicació dins el grup familiar i en el seu entorn comunitari facilitant, així, la creació de xarxa social al seu voltant.

·  Dotar als pares i mares de recursos i habilitats que possibilitin el creixement integral dels seus fills i filles i d’ells mateixos/es.

·  Promoure el coneixement de les característiques evolutives i necessitats dels seus fills i filles en les etapes infantil i adolescent.

·  Detectar, quan sigui possible problemàtiques del grup familiar o d’alguns dels seus membres, per tal d’abordar-les en el marc més adequat..

 

PROGRAMA VOLUNTARIAT I ELS SEUS PROJECTES.

La finalitat d’aquest programa és, per una banda, potenciar la sensibilització social vers l’acció socioeducativa que realitzem, comunicant i mostrant la nostra manera de treballar, i així aconseguir persones motivades a participar en la tasca de la Fundació. Apropar el nostre treball a la societat reusenca per poder comptar amb ells, en el sentit més ampli, difonent i explicant amb qualitat la tasca present i els plans futurs.

I per una altra, determinar les línies d’actuació bàsiques i generals que la Fundació es marca respecte a les persones voluntàries. Convertir-se en una guia de treball i referència, flexible i dinàmica. Comptar amb la participació del personal remunerat i del voluntariat. I ser conegut i compartit per totes les persones que formem l’entitat.

Aquest programa ha de permetre l’assoliment dels objectius dels programes i projectes de la Fundació, beneficiant a més persones i amb un major impacte. També proporcionar la formació i les habilitats necessàries per realitzar correctament la seva tasca, de manera que estiguin satisfets de la seva aportació i així aprofitar totes les seves capacitats.

 

Acollida, orientació i seguiment del voluntariat.

Amb aquest espai pretenem:

· Tenir una visió integral de totes les fases de col·laboració entre la persona voluntària i la Fundació.

·  Acollir a totes les persones que s’adrecin a la Fundació.

· Orientar la tasca concreta que cada persona voluntària realitza dins l’estructura de l’organització

· Realitzar un seguiment exhaustiu de cada una de les persones que participen com a voluntàries a la Fundació, en relació als moments següents:

· Apropament a la Fundació

· Moment d’incorporació

· Període de col·laboració

· Desvinculació i relació posterior amb l’entitat

 

Formació del voluntariat.

La formació és molt important durant tota la vida, és per això, que des de la fundació oferim formació orientada a:


Realitzar una formació destinada al coneixement (SABER) de:

· L’entramat social, els seus problemes, desigualtats i recursos.

· El lloc de la teva acció voluntària en tot el seu context..

· La institució a la qual pertanys..

· Els camps i activitats en els quals puguis oferir el teu temps  i la teva persona..

· El col·lectiu específic al qual prestaràs el teu servei..

 

Realitzar una formació destinada a les habilitats (SABER FER) per tal de:

 · Adquirir hàbits de participació..

· Tenir instruments de treball eficaços..

· Programar l’acció interactuant amb els altres membres de la Fundació..

· Participar en l’organització i la programació de les activitats..

· Adquirir hàbits de dinamització de grups.

 

Realitzar una formació d’actituds (SER) per tal de:

· Adquirir una consciència crítica de la societat i de transformació de la mateixa..

· Aprofundir i créixer en les teves motivacions per l’acció voluntària..

· Madurar el teu sentit de gratuïtat i responsabilitat..

· Reforçar les teves actituds per tal de complementar la tasca dels professionals.

 

pER MÉS INFORMACIÓ VISITEU

WWW.FUNDACIOBARA.ORG