Tràmits


AJUNTAMENT DE REUS

Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

Alta al Registre Municipal d'Entitats

Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

Iniciar el tràmit
Baixa al Registre Municipal d'Entitats

Comunicació de baixa de la Inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes ( RMEC )

Iniciar el tràmit
Modificar dades del Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes (RMEC)

Comunicar la modificació de dades d'una entitat per actualitzar la seva inscripció en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes

Iniciar el tràmit
Alta a la base de dades de persones

Iniciar el tràmit

Via Pública:

Actes lúdics, culturals o esportius

Llicència per actes lúdics, culturals o esportius amb / sense ocupació de la via pública

Iniciar el tràmit

GENERALITAT DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Constitució d'una associació

Donar d’alta la teva entitat al Registre General del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Iniciar el tràmit
Inscripció dels òrgans de govern d'una associació

Inscripció al Registre d'associacions de la composició de la junta de govern d'una associació i les seves modificacions. 

Iniciar el tràmit
Dissolució d'una associació

Les associacions inscrites en el Registre d'associacions poden sol·licitar la seva dissolució.

Iniciar el tràmit
Canvi de domicili social d'una associació

El canvi de domicili d’una associació s'ha d'inscriure en el Registre d'associacions als efectes de publicitat registral i per tal de mantenir actualitzades les dades inscrites.

Iniciar el tràmit

Deixa’ns la teva consulta

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14h, per concertar visites de tarda trucar al 695 651 633

Troba'ns

Regidoria de Relacions Cíviques

Cr. Sant Joan s/n (antic hospital)

43201 Reus

Tel. 977 010 029

Com arribar

En compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 679/2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i de l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les seves dades de caràcter personal seran incorporades als sistemes d’informació de l’AJUNTAMENT DE REUS com a Responsable del Tractament. La finalitat del tractament és donar resposta a la seva consulta o petició i, en cas d’obtenir el seu consentiment previ, l’enviament de comunicacions comercials i/o promocionals per mitjans electrònics. La base jurídica que legitima el tractament és el seu consentiment. Es poden preveure cessió de dades personals amb motiu de col·laboració amb altres ens municipals per tràmits i gestions administratives i les cessions per previsió legal. No es preveuen transferències internacionals de dades.

En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat o oposició del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per escrit al domicili de l’Ajuntament de Reus, a l’adreça de correu electrònic [email protected], a través de la Seu Electrònica (https://seu.reus.cat/seu/) o presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Reus. Addicionalment, si considera que l’Ajuntament de Reus està tractant les seves dades personals de forma inapropiada, pot dirigir les seves reclamacions davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot consultar la nostra Política de Privacitat a https://entitatsreus.cat/politica-de-privacitat.

Icona que mostra una lupa.

Cerca una entitat

Trobeu l’entitat que més s'ajusti als vostres interessos

Cerca
Icona que mostra una lupa.

Espai de formació

Accediu a tot tipus de formació per fer créixer la vostra entitat i que estigui al dia

Veure cursos
Icona que mostra una lupa.

Acompanyament

Us facilitem tota l'ajuda necessària per a la vostra entitat

Fer una petició
Icona que mostra una lupa.

Tràmits

Accés directe als tràmits per realitzar les vostres gestions amb l'administració

Veure els tràmits