Subvencions per a projectes que fomentin els principis de ciutat educadora

Del 29/03/2023 fins el 02/10/2023

Les subvencions estan adreçades a contribuir al finançament d’activitats i projectes que fomentin els principis de la ciutat educadora, curs 2022-2023, 2023-2024, o que abastin els dos cursos i  del model “Educació 360.Educació a temps complet” (https://www.educacio360.cat) , i que es puguin inscriure en les següent línies d’acció:

1. Projectes que proposin noves oportunitats educatives o bé que millorin la qualitat de les ja existents: introduint nous sistemes d’avaluació, gestió o reconeixement de les activitats, desenvolupant programes que millorin les competències dels/de les participants, incidint en la capacitació del monitoratge o proposant noves figures orientades a facilitar la coordinació de les activitats en entorns lectius i no lectius.
 
2. Projectes que fomentin l’equitat en les activitats organitzades: millorant l’accés a la informació a les famílies, facilitant accessibilitat econòmica pels col·lectius amb risc d’exclusió social, incloent la perspectiva de gènere a l’activitat, o realitzant adaptacions metodològiques per garantir la participació de persones amb necessitats educatives especials.

3. Projectes que fomentin la relació i interdependència entre agents de la comunitat educativa: desenvolupant experiències que reforcin i relacionin aprenentatges en temps lectiu i no lectiu, que connectin espais escolars i comunitaris, i/o que connectin l’escola amb entitats, institucions o equipaments de l’entorn.

 Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els criteris de ponderació (segons consta a les bases de subvencions, tenir aquesta informació a mà els hi pot anar bé quan estiguin confeccionant la memòria)

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions:
    Línia 1: Centres educatius
    Línia 2: Entitats sense ànim de lucre
    Línia 3: Associacions de Pares i Mares o familiars d’alumnes

Els destinataris han de tenir el seu domicili a Reus i promoure les accions dins de la ciutat de Reus.
Els projectes que es presentin hauran d’estar escrits en llengua catalana.

Termini de presentació de sol·licituds:
Des de l’endemà de la publicació al BOPT de la convocatòria fins al 30 de setembre de 2023
Per aclarir dubtes us podeu dirigir a [email protected]

 

Icona que mostra una lupa.

Cerca una entitat

Trobeu l’entitat que més s'ajusti als vostres interessos

Cerca
Icona que mostra una lupa.

Espai de formació

Accediu a tot tipus de formació per fer créixer la vostra entitat i que estigui al dia

Veure cursos
Icona que mostra una lupa.

Acompanyament

Us facilitem tota l'ajuda necessària per a la vostra entitat

Fer una petició
Icona que mostra una lupa.

Tràmits

Accés directe als tràmits per realitzar les vostres gestions amb l'administració

Veure els tràmits